Delfinen VT 24 (7-14 år)


Avsändare: Konstsimssektionen, konstsim@goteborgsim.se

Hej och välkommen till en rolig termin i nybörjargruppen Delfinen.

Pris: 810 kr (rabatterat 10%) för kort VT 24 termin.

Delfinen är vår nybörjargrupp där man lär sig konstsimmets grunder. Här går den aktive i en till två terminer för att sedan flyttas upp till någon av våra fortsättningsgrupper beroende på ålder och nivå. Gruppen har en diplomtagning, samt uppvisning, per termin.

Åldern i gruppen är blandad då alla är nybörjare, men minsta tillåtna åldern är 7 år. Kravet för att börja i delfinen är att barnet kan simma 200m varav 50m är på rygg.

Delfinens träningar sker på söndagseftermiddagar med flera tränare närvarande för högsta säkerhet.

Träningsveckor (söndagar):

Vecka: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24.

AVGIFTER
Träningsavgift per termin: Enligt aktuell gruppinbjudan, priset är inklusive simhallsentré.
+ Medlemsavgift per kalenderår: 200 kr.
+ Licensavgift per kalenderår (individuell enligt Svenska Simförbundet, ger rätt till att tävla samt tillgång till extra försäkringsskydd), licensavgiften aktiveras direkt när den tilldelas konstsimmaren inför/vid tävlingsdeltagande:
   - Barn 12 år och yngre: 150,00 kr
   - Ungdom 13-16 år: 225,00 kr
   - 17 år och äldre: 300,00 kr.

TRÄNINGSTIDER
Hittar ni på ert medlemskonto. Hör gärna av dig vid längre sjukdom eller annan längre frånvaro till din tränare.

OMKLÄDNING VALHALLABADET
Måndag t.o.m. Fredag (EM/kvällar):
- Omklädning sker omklädning i flick/pojk avdelningen, ingång via kassan, var vänlig att hämta ut simmarens periodband i Valhallabadets kassa mot en depositionsavgift á 100 kr.
Söndag:
Omklädning sker i 50:ans omklädningsrum, var god att ta med er en 10 krona till skåpen. Inget periodband behöver utlösas.

GRUPPINFORMATION
• Du förväntas vara med på alla tränarledda träningar inkl. landträning (ingår innan varje simpass).

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna eller finns att tillgå på vår hemsida (tävlingskalendern). Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• Tävlings och lägerdeltagande, avgiften kan variera beroende på tävling/läger och betalning sker via en inbjudan från vårt medlemsprogram. OBS! Vid för sen avbokning gäller avbokningsreglerna enligt sektionens tävlings PM. Den ev. aktuella kostnaden påförs deltagaren efter lägrets genomförande.

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen.

FÖRÄLDRAINSATS
Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings-, tävlings- och lägerverksamhet för våra tävlingssimmare. Som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningsarrangemang samt ev. medverka i någon någon annan uppgift. 
- Anmäl ert intresse till konstsim@goteborgsim.se

AVBOKNINGSREGLER
Hoppar ni av träningsgruppen innan säsongsstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift (om ni har betalt). Maila till kansliet kansli@goteborgsim.se
- Väljer ni att hoppa efter det att säsongsstarten börjat, betalar vi inte tillbaka några pengar.

ÖVRIGT 
Informera konstsimsektionen och uppdatera ert medlemskonto, om du byter e-post, adress eller mobilnummer.

FRÅGOR
Gällande tävling, träning, läger eller konstsimsfrågor:
- Kontakta: Ansvarig grupptränare eller konstsim@goteborgsim.se

Gällande medlemskonto el. övrigt:
- Kontakta: kansli@goteborgsim.se

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim - konstsim@goteborgsim.se

---------------------------------

Detaljer

När
  • Delfinen VT 24 (7-14 år), söndag 15:00 - 16:30 ValhallabadetValhallabadet
Var  Valhallabadet
Aktivitet startar  sön 14 apr 2024 (v. 15)
Aktivitet slutar  sön 16 jun 2024 (v. 24)
Ålder 7-16 år gammal
 Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår.
Kostnad
  • 810,00 kr
Status  Stängd
Bokning
  • Stängd

Deltagare/Medlem

1 Sofia Efvergren
2 Leah Akyuz
 Den här gruppen har även 4 deltagare som valt att vara anonyma.