Nytt konto

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Föreningen Göteborg Sim. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ha ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Föreningen Göteborg Sim har som ändamål att bedriva simidrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och våra policys.

Här (länk) hittar du våra styrande dokument, verksamhetspolicys mm.

Medlemsavgift

Man måste vara medlem för att delta i Göteborg Sims verksamheter. Undantag är de kurser vi genomför i samarbete med IoFF/Göteborg stad samt  "prova på" tillfällen individuellt/lovläger. Medlemsavgiften är 200 kr/kalenderår och tillkommer utöver deltagaravgiften. Det tillkommer också för våra tävlings- eller matchdeltagare en licensavgift/kalenderår, enligt Svenska Simförbundets regelverk. 

Bokning

Vid bokning av aktivitet hos Göteborg Sim skickas alltid bokningsbekräftelse. Betalning sker via betalkort, swish eller PDF faktura. Vid val av pappersfaktura tillkommer en avgift på 50 kr. Bokning av aktiviteten är bindande, se även avbokningsregler.

Betalning

Deltagaravgiften ska betalas in innan kursstart eller innan fakturans förfallodatum. Om avgiften inte är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas ut och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Ni kan alltid följa statusen på era fakturor/ordrar på deltagarens medlemskonto.

Avbokningsregler

- Vid för få anmälningar kan aktiviteten ställas in. Då återbetalas hela deltagar- och medlemsavgiften,
  eller så erbjuds ni en annan dag/tid.
- Vid eventuellt enstaka inställda lektioner under terminen återbetalas dessa ej, se även force majeure.
- Vid avbokning innan kursstart återbetalas deltagaravgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Maila då kansliet
  omgående: kansli@goteborgsim.se
- Vid avhopp efter kursstart, återbetalas inte deltagaravgiften.
- Vid byten/ombokningar efter kursstart, har Göteborg Sim rätt att ta ut en administrationsavgift på 200 kr.

Force majeure

Det kan uppstå problem med enstaka stängningsdagar som följd, som Göteborg Sim inte kan påverka. Vi försöker så långt som möjligt hitta ersättningstider om någon aktivitet blir inställd. I de fall vi inte lyckas hitta ersättningstider, utgår ingen återbetalning för inställda tillfällen.

Frånvaro p.g.a. sjukdom/skada

Vid längre tids sjukdom/skada betalas delar av deltagaravgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg, en administrationsavgift på 200 kr tillkommer. Vid dessa tillfällen ska direktkontakt tas med respektive sektion för vidare hantering. Medlemsavgiften återbetalas inte.
Konstsim: konstsim@goteborgsim.se
Simhopp: simhopp@goteborgsim.se
Simning: simning@goteborgsim.se
Simskola: simskola@goteborgsim.se
Vattenpolo: vattenpolo@goteborgsim.se

Tillgodohavande

Göteborg Sim:s medlemsprogram har funktionen "tillgodohavande", där det ibland kan komma in likvida medel. Tillgodohavandet-kontot används per automatik av systemet, vid nästa betalningstillfälle. Tillgodohavanden äldre än två (2) år tillfaller Göteborg Sim och debiteras som en administrationsavgift.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och uppfylla de krav som ställs inom idrottsrörelsen, behandlas nödvändiga personuppgifter kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kunna; hantera medlemskap, ta emot anmälningar, administrera aktiviteter, kontakta medlemmar/målsmän, debitera och bokföra avgifter inkl. annan försäljning, försäkringsfrågor, ansöka om bidrag m.m.

Vår fulla integritetspolicy hittar du här (länk).

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar löpande personuppgifter som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t.ex. att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas med automatik bort efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t.ex. LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

MVH Göteborg Sim

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.