Tranan VT 24


Avsändare: Konstsimssektionen, konstsim@goteborgsim.se

Hej och välkommen till en rolig termin i gruppen Tranan,
konstsimsnivå
 Balettbenet & Tranan.

Denna grupp är uppdelad så att de lite yngre är i Balettbenet och de lite äldre är i Tranan. Tranan kör även ett extra pass men annars gör dessa två grupper sina träningar tillsammans.

Balettbenet kör 2 ggr i veckan medans Tranan kör 3 ggr i veckan.

Nivån i utvecklingstrappan är 3 för Balettbenet, övergång till nivå 4 för Tranan.

Balettbenets Fokus ligger på teknik & kroppskontroll och för Tranan gäller det att jobba på kondition och konstsim färdigheter.

Dem här grupperna erbjuds läger 1 gång per termin och även chans att delta i Breddlägret som hålls årligen, då samlas alla konstsimmare i Sverige för att träna tillsammans!

Denna grupp deltar på uppvisningar som vi håller under sommaren och jul. Även olika diplom tas under terminens gång.

AVGIFTER
Träningsavgift per termin: Enligt aktuell gruppinbjudan, priset är inklusive simhallsentré.
+ Medlemsavgift per kalenderår: 200 kr.
+ Licensavgift per kalenderår (individuell enligt Svenska Simförbundet, ger rätt till att tävla samt tillgång till extra försäkringsskydd), licensavgiften aktiveras direkt när den tilldelas konstsimmaren inför/vid tävlingsdeltagande:
   - Barn 12 år och yngre: 150,00 kr
   - Ungdom 13-16 år: 225,00 kr
   - 17 år och äldre: 300,00 kr.

TRÄNINGSTIDER
Hittar ni på ert medlemskonto. Hör gärna av dig vid längre sjukdom eller annan längre frånvaro till din tränare.

OMKLÄDNING VALHALLABADET
Måndag t.o.m. Fredag (EM/kvällar):
- Omklädning sker omklädning i flick/pojk avdelningen, ingång via kassan, var vänlig att hämta ut simmarens periodband i Valhallabadets kassa mot en depositionsavgift á 100 kr.
Söndag:
Omklädning sker i 50:ans omklädningsrum, var god att ta med er en 10 krona till skåpen. Inget periodband behöver utlösas.

GRUPPINFORMATION
• Du förväntas vara med på alla tränarledda träningar inkl. landträning (ingår innan varje simpass).

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna eller finns att tillgå på vår hemsida (tävlingskalendern). Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• Tävlings och lägerdeltagande, avgiften kan variera beroende på tävling/läger och betalning sker via en inbjudan från vårt medlemsprogram. OBS! Vid för sen avbokning gäller avbokningsreglerna enligt sektionens tävlings PM. Den ev. aktuella kostnaden påförs deltagaren efter lägrets genomförande.

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen.

FÖRÄLDRAINSATS
Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings-, tävlings- och lägerverksamhet för våra tävlingssimmare. Som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningsarrangemang samt ev. medverka i någon någon annan uppgift. 
- Anmäl ert intresse till konstsim@goteborgsim.se

AVBOKNINGSREGLER
Hoppar ni av träningsgruppen innan säsongsstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift (om ni har betalt). Maila till kansliet kansli@goteborgsim.se
- Väljer ni att hoppa efter det att säsongsstarten börjat, betalar vi inte tillbaka några pengar.

ÖVRIGT 
Informera konstsimsektionen och uppdatera ert medlemskonto, om du byter e-post, adress eller mobilnummer.

FRÅGOR
Gällande tävling, träning, läger eller konstsimsfrågor:
- Kontakta: Ansvarig grupptränare eller konstsim@goteborgsim.se

Gällande medlemskonto el. övrigt:
- Kontakta: kansli@goteborgsim.se

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim - konstsim@goteborgsim.se

---------------------------------

Detaljer

När
  • Tranan VT 24, måndag 17:30 - 19:30 ValhallabadetValhallabadet
  • Tranan VT 24, torsdag 18:30 - 20:00 ValhallabadetValhallabadet
  • Tranan VT 24, fredag 17:30 - 19:30 ValhallabadetValhallabadet
Var  Valhallabadet
Aktivitet startar  mån 1 jan 2024 (v. 1)
Aktivitet slutar  sön 16 jun 2024 (v. 24)
Kostnad
  • 2 700,00 kr
Status  Stängd
Bokning
  • Stängd

Deltagare/Medlem

1 Ida Bjöörn
2 Natalie Loverot
3 Timna Lager
4 Abigail Skogby
5 Saga Krantz
6 Astrid Sundfelt
7 Ester Persson
 Den här gruppen har även 2 deltagare som valt att vara anonyma.